درباره ما

جمعیت مهرپویان سبز اندیشه فعالیت خود را در راستای توسعه انسانی و محلی به‌صورت مشارکتی و به‌طورغیر رسمی در تابستان ۱۳۹۵ آغاز نمود و در شهریور ۱۳۹۶ با کسب مجوز به فعالیت‌های خود رسمیت بخشیده‌است.

محور فعالیت‌های جمعیت ،آموزش، ظرفیت‌سازی و توسعه جامعه محلی در مناطق حاشیه نشین شهری و روستایی  و همچنین تقویت و تربیت فعالین اجتماعی و مروجین فرهنگی در جهت توانمندسازی اقشار کم‌برخوردار است.

 

رسالت جمعیت

رسالت جمعیت، حمایت و مشارکت در رشد قابلیت‌های گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر و محله‌های کم‌برخوردار است. 

 

ارزش‌های مهرپویان

۱- اعتقاد به حق کرامت انسانی ،عاملیت، دسترسی به منابع و فرصت های برابر برای شکوفایی فردی – اجتماعی به ویژه برای زنان و کودکان کم برخوردار

۲- تلاش در جهت تحقق هر چه بیشتر اصول و آرمانهای توسعه و صلح پایدار

۳- کوشش در راستای فقرزدایی ، خشونت پرهیزی ، وعدالت اجتماعی

۴- شفافیت و پاسخگویی در نهادهای مدنی و گسترش فضای دگر پذیری ، نقدپذیری و هم اندیشی

۵- پرورش رویکرد مشارکت – محور و توسعه جماعت – محور در فکر و عمل

۶- باور به نقش آموزش ، مشاوره ، تسهیلگری و مهارت افزایی در بهزیستی و دسترسی به کار

۷- حمایت و تسهیلگری در راستای شناسایی قابلیت ها و توانمندشدن زنان و کودکان کم برخوردار در جامعه محلی

۸- استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های محلی بدور از تبعیض های قومیتی – مذهبی – جنسیتی

۹- استفاده از پشتوانه های نظری – پژوهشی و به کارگیری مدل ها و آموزه های کاربردی جهانی و بومی برای بهبود مدیریت ، اجرا ، ارزیابی ، ارتقای کیفیت و بهره وری

۱۰-همکاری و مشارکت دو جانبه با سایرنهادهای جامعه مدنی و نهادهای خصوصی و دولتی در راستای اهداف جمعیت

گروه هدف

گروه هدف جمعیت، عمدتا مادران و فرزندان حاشیه‌نشین شهری و روستایی است که به‌دلیل درآمد کم و عدم دسترسی به منابع و امکانات، فرصت‌های کمتری جهت آموزش و کسب مهارت‌های اجتماعی، ارتباطی و حرفه‌ای را دارند.

هم‌اکنون محل اصلی فعالیت جمعیت مهرپویان در شهر اصفهان، منطقه ۱۴، خیابان زینبیه، محله ارزنان است. 

رویکرد

  •  رویکرد مشارکتی در آموزش، فعالیت‌ها و اداره جمعیت
  • نگاه توسعه محورو صلح گرایانه
  • فقرزدایی و عدالت اجتماعی با رویکرد توسعه‌ای جماعت محور (Community-based)
  • رشدآگاهی، روحیه تعاون، همدلی، احساس تعلق و مسئولیت‌پذیری کلیه ذینفعان در جهت دستیابی به جامعه مدنی پایدار

اهداف

  • آموزش و توانمندسازی خانواده‌های حاشیه‌نشین شهری و روستایی
  • ارتقاء مهارت‌های زندگی و قابلیت‌های زنان و کودکان
  • تقویت و ترویج فعالیت‌های داوطلبانه و خیرخواهانه مشارکتی
  • آموزش و سازماندهی فعالین اجتماعی، مروجین و تسهیل‌گران
  • برگزاری سمینار و کارگاه‌های آموزشی وتهیه و انتشار محتوای آموزشی در رابطه با اهداف جمعیت

چشم‌انداز

عینیت بخشیدن فرایند توسعه انسانی و محلی در مناطق کم‌برخوردار شهری و روستایی با رویکرد توسعه جماعت محور

بروشور مهرپویان سبز اندیشه

کلیپ معرفی جمعیت و فعالیتها