تصاویر

تصاویر فعالیتهای سال ۱۴۰۰

تعمیرات و بهسازی مرکز مهرپویان سبز اندیشه، ارزنان - تیر ۱۴۰۰

توسعه کتابخانه مرکز مهرپویان سبز اندیشه، ارزنان - تیر ۱۴۰۰

پیک آموزشی مهر + توزیع پکیج بهداشتی - گروه کتابخوانی بانوان، خرداد ۱۴۰۰

کلاس های زبان و کامپیوتر

کلاس های کتابخوانی، سواد آموزی و مهارت های زندگی بانوان

کلاس های کودکان و خردسالان

نشستها و مجامع عمومی و کارگاه های آموزشی

اردوهای فرهنگی - تفریحی و نمایشگاه ها

پیمایش مهر

تصاویر فعالیت های سالهای ۹۵ و ۹۶

دوره های آموزشی زنان

دوره های آموزشی کودکان و نوجوانان

دوره های تجهیز، آموزش و توانمند سازی مربیان مهد کودکهای منطقه بازفت چهارمحال بختیاری