توسعه و نوسازی کتابخانه مرکز مهرپویان سبز اندیشه، تیر ماه ۱۴۰۰

جمعه گرم و ماسک دار هجدهم تیر ۱۴۰۰ برای کتابخانه انجمن مهرپویان سبز اندیشه با جابجایی و رفتن به یک خونه ی جدید همراه بود. اطاق قبلی از کتاب خالی شد و حالا کتابها در مکان جدید در طبقات کتابخانه چیده شده اند و چشم انتظار کودکان و مادرانی هستند …

بخوانیدتوسعه و نوسازی کتابخانه مرکز مهرپویان سبز اندیشه، تیر ماه ۱۴۰۰