روایت جمعیت مهرپویان سبز اندیشه در رادیو افرا

رادیو افرا در شماره ۲۸ ، به سراغ شهر اصفهان و انجمن مهرپویان سبز اندیشه آمدند. عالی قاپو، چهل ستون، نقش جهان، هشت بهشت، سی و سه پل، پل خواجو، مسجد شیخ لطف الله، بازار قیصریه، چهار باغ و بسیاری از مکان‌های زیبا و تاریخی، برای خیلی از ماها یادآور …

بخوانیدروایت جمعیت مهرپویان سبز اندیشه در رادیو افرا