اساسنامه

باسمه تعالي
اساسنامه جمعیت مهرپویان سبز اندیشه
مجمع عمومي اعضا

فصل اول – كليات و اهداف :
ماده ۱
نام سازمان مردم نهاد مورد نظرجمعیت مهرپویان سبز اندیشه است كه در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار ” جمعیت ” ناميده مي شود .

ماده ۲
نوع فعاليت: كليه فعاليتهاي جمعیت غيرسياسي و غيرانتفاعي غيردولتي بوده و در موضوع ارتقاء مهارتهای زندگی خانواده با رعايت كامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود .

ماده ۳
محدوده فعاليت جمعیت درسطح استان اصفهان است.

ماده ۴
محل : مركز اصلي جمعیت دراستان اصفهان : – نشانی : اصفهان ،شهر اصفهان،حسین اباد-کوی شهدای یازده محرم،کوچه امید-پلاک ۶۰٫ کد پستی : ۸۱۷۵۹۶۳۹۷۱ واقع است و در صورت لزوم مي تواند پس از كسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه يا دفترنمايندگي ايجاد نمايد .

ماده ۵
تابعيت
جمعیت تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند .

ماده ۶
مدت فعاليت جمعیت از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود مي باشد .

ماده ۷
دارايي اوليه جمعیت اعم از منقول و غيرمنقول مبلغ۵۰۰۰۰۰۰ ريال مي‌باشد كه از سوي هيأت موسس تماماً پرداخت شده و در اختيار جمعیت قرار گرفته است .

ماده ۸
هيأت موسس جمعیت اشخاصي هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل قيام نموده‌ اند و بعد از تأسيس تحت عنوان موسس مسووليتي نخواهند داشت .

ماده ۹
اهداف جمعیت عبارتند از:
الف : كليات
۱-آموزش ، حمايت و توانمند سازي زنان و خانواده در اقشار ، محله ها و گروههاي اجتماعي محروم ، خصوصا مادران و فرزندان حاشیه نشین شهری و روستایی با هدف رشد قابلیتها و مهارتهای زندگی
۲-تقويت و ترويج روحيه و فعاليت داوطلبانه و خيرخواهانه مشاركتي ، و آموزش و تقويت مروجين و مربيان آموزشي داوطلب در جهت آموزش و ارتقای مهارتهای زندگی اعضای خانواده
۳- انتشار جزوات ، مقالات آموزشي و كتاب پس از اخذ مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي در جهت تهيه و تدوين و تبيين محتوي آموزشي مورد نظر اهداف انجمن از طريق ترجمه و تاليف و برگزاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي

ب : شیوه ی اجرایی :
• برگزاري دوره هاي آموزشي مشاركتي و بستر سازي فضاي ارتباطي سالم برای خانواده ها در مناطق و محله هاي فوق الذكر توسط جمعيت و يا با كمك موسسات دولتي و غير دولتي مانند مراكز بهزيستي در محل، شهرداري مناطق، سازمانهاي خيريه ومردم نهاد و…. ( آموزشها و دوره هايي نظير : كامپيوتر ، زبان ، خياطي ، خود بيانگري، بهبود ارتباط بینا فردی ، مهارتهاي زندگي ، روشهاي حل مسعله و تعارض ، كتابخواني و فيلم، پرهيز از خشونت … )
• برگزاري كارگاههاي آموزشي ، سمينار ، اردوهاي آموزشي-تفريحي ، كنفرانس ، و انجام پژوهش و تحقيقات در راستاي محور و اهداف جمعیت
• ايجاد و تشكيل كميته هاي تخصصي ( آموزشي – ترويجي – حمايتي )از بين اعضاي رسمي و غير رسمي جمعيت جهت رسيدن به اهداف فوق پس از اخذ موافقت مرجع وصدور پروانه
• همكاري و مشاركت با سازمانهاي دولتي ، آموزشي ، غير دولتي و مردم نهاد از طريق قرارداد و تفاهم نانه براي طراحي، تدوين ، اجرا و نظارت انواع طرحهاي آموزش و ظرفيت سازي خانواده در راستای اهداف جمعیت

ماده ۱۰
شرايط عضويت۱-تابعیت ایرانی۲-پذیرش اساسنامه۳-پرداخت حق عضویت۴-موافقت هیئت مدیره۵-دارا بودن حداقل۱۸سال۶- ابراز علاقه به اهداف جمعیت وقبول مقررات جمهوری اسلامی.
انواع عضويت: عضورسمی دارای حق رای و حق کاندیداتوری است. عضو غیر رسمی عبارت از افرادی است که در جهت پیشبرد اهداف جمعیت کوشا هستند، ولی فاقد حق رای و حق کاندیداتوری بوده و حق عضویت هم پرداخت ننموده اند.

فصل دوم : ساختار

ماده ۱۱
ارکان جمعیت عبارتند از: ۱- مجمع عمومی ۲- هیات مدیره ۳- مدیر عامل ۴- بازرس.

ماده ۱۲
مجمع عمومی موسس همان هیات موسس بوده و وظایف ذیل را داراست:
۱-انجام اقدامات اولیه برای تاسیس؛
۲-تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن؛
۳- انتخاب اولین مدیران و بازرسان جمعیت
تبصره۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار آول با حضور نصف بعلاوه یک اعضا بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، در بار دوم با حضور یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.
تبصره۲: تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.

ماده۱۳
مجمع عمومی عادی:
مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضا می باشد و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده ۱۴
مجمع عمومی عادی سالانه در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف بعلاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.
تبصره ۱- اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رای اکثریت نسبی خواهد بود.. در صورتی که دردعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰ روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره۲- مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا بازرس ها یا به درخواست یک پنجم اعضاء -در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید- تشکیل می گردد.
تبصره۳- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می پذیرد.
تبصره ۴- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها روزنامه اصفهان امروز می باشد.

ماده ۱۵
وظایف مجمع عمومی عادی:
۱-انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)
۲- استماع و رسدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس(ها)
۳-تعیین خط مشی کلی جمعیت؛
۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهاد های هیات مدیره؛
۵- تصویب ترازنامه و بودجه جمعیت؛
۶-تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها،
۷ – عزل اعضاء هیات مدیره و بازرسان؛
۸- تعیین حق عضویت؛
۹- تصویب انتشارمقالات و نشریه؛

ماده ۱۶
مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده با شرایط ذیل تشکیل خواهد شد:

۱-با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس
۲- با درخواست یک پنجم اعضا ، در صورتیکه هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل خواهد شد.
تبصره۱- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا که حق رای دارند تشکیل می گردد.
تبصره۲- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده۱۷
وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
۱-تصویب تغییرات اساسنامه؛
۲- بررسی و تصویب یا رد و انحلال؛
۳- تغییر در میزان سرمایه؛
۴-انحلال قبل از موعد؛
۵- هرگونه تغییر در ماهیت.

ماده۱۸
مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره۱: اعضاء هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.
تبصره۲- رئیس هیات مدیره ، ریئس هیات رئیسه مجمع خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد.
تبصره۳- مجامع عمومی عادی، عادی فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود.

ماده۱۹
هیات مدیره:
انجمن دارای هیات مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود.
تبصره۱- جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره۲- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متوالی یا۵ جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای غایب خواهد بود.
تبصره۳- دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست حداقل ۷ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده۲۰
در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
در صورتی که تعداد هیات مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

ماده۲۱
هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی یک بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.
تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.

ماده۲۲
اعضاء هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار و یک نفر منشی انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی اعضا خواهد رسید مشخص می نماید.
تبصره۱- هیات مدیره موظف است پس از تعیین سمت ها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه اورا تعیین کند.
تبصره۲- مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی.
تبصره۳- هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور غزل کند.
تبصره۴- هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضای هیات مدیره تعریف نماید.

ماده۲۳
هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره برای دوره های بعد بلا مانع است.

ماده۲۴
هیات مدیره نماینده قانونی جمعیت بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد:
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفاتی قانونی، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و وصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذتر گردیده. به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند درمورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی باشد پس از تصویب مجمع به نام جمعیت انجام دهد.
همچنین هیات مدیره موظف است ۳ ماه قیل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیات مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هیات مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار باید دستور کار مجمع عمومی، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضا را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ۴۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.
تبصره۱- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضااست، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای ادراه امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.
تبصره۲- هیات مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری جمعیت تا مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال بدون تصویب مجمع عمومی راسا اقدام نماید.

ماده۲۵
جمعیت دارای ۱ نفر بازرس اصلی و ۱ نفر بازرس علی البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رای کتبی و برای مدت یک سال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده۲۶
اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند
۱- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلا و یا بعضا محروم شده باشند؛
۲- مدیران و مدیر عامل جمعیت؛
۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛
۴- همسر اشخاص مذکور در بند ۲٫

ماده۲۷
وظایف بازرس به شرح ذیل است:
۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی؛
۲- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارس عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛
۳- گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی؛
۴-اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطا لب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند؛
۵- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقرارات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

ماده۲۸
بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات جمعیت انجام داده و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده ۲۹
هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده۳۰
مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف جمعیت حق امضا دارد.
تبصره۱- عزل مدیر عامل از اختیارات هیات مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.
تبصره ۲- دوره تصدی مدیر عامل از مدت مسئولیت هیات مدیره بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. مدیر عامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین ، وظایف محوله را انجام دهد.
تبصره۳- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر جمعیت معتبر خواهد بود.

ماده۳۱
مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت های ذیل می باشد:
۱-نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛
۳-نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر جمعیت؛
۴- اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد؛
۵-ارائه پیشنهاد های لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای جمعیت به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛
۶- تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛
۷- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیات مدیره؛
۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی؛
۹- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیات مدیره؛
۱۰- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیر عامل محول شده یا بشود.

ماده۳۲
حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله هیات مدیره تعیین می شود.
در صورتی که مدیر عامل از اعضای هیات مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده۳۳
بودجه جمعیت از طریق ذیل تامین می شود:
الف: هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی.
ب: وقف و حبس.
پ: وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه جمعیت و این آئین نامه.
ت: حق عضویت درجمعیت .

ماده۳۴
جمعیت مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه مراجعه نماید. چنانه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد در خواست گزارش مالی یا اجرایی نماید جمعیت موظف به ارایه آن است.
تبصره۱- هیات مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های رسمی اقدام نموده و کلیه در آمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید ووجوه مازاد بر هزینه ها را در همان حساب نگهداری کند.
تبصره۲- سال مالی جمعیت منطبق با سال شمسی بوده و همواره با به پایان اردیبهشت ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود. کلیه مدارک پرونده ها و مکاتبات در دفترمرکزی جمعیت نگهداری می شود.
تبصره۳- مکاتبات رسمی جمعیت با امضای مدیر عامل صورت می پذیرد.
تبصره۴- مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده۳۵
هیات مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده ۳۶
هیات مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل، شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده۳۷
جمعیت دارای سربرگ، مهرو یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیات مدیره مکلف است نمونه سربرگ ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید.
تبصره- هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و ارم مسئولیت قانونی دارد.

ماده۳۸
انحلال : در صورت انحلال جمعیت مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیات تسویه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تسویه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول ،دارایی جمعیت را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارئه نماید.
تبصره۱- مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی جمعیت را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمان های مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد، واگذار نماید.
تبصره ۲- تسویه امور مربوط به جمعیت بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.
تبصره۳- هیات تسویه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر انتخاب می نماید.
تبصره ۴- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تسویه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.

ماده۳۹
چنانچه فعالیت های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاههای دولتی باشد، جمعیت موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده۴۰
به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد و عموما قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده۴۱
این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ ماده و ۳۴ تبصره در نشست مورخ ۱۳/ ۷ /۱۳۹۶ مجمع عمومی موسس به تصویب رسید.