فرم عضویت

  * پر کردن تمامی موارد الزامی است.

  مشخصات فردی


  زمینه همکاری

  علاقمند به همیاری در کدامیک از زمینه ها و کارگروههای آموزشی زیر هستید؟

  در صورتی که مایل به هرنوع همکاری و خدمت رسانی در زمینه های بالا هستید، زمان آن را مشخص نمایید

  در صورتی که مایل به کمک مالی هستید میزان و نحوه آن را مشخص نمایید


  شرایط عضویت

  پرداخت حق عضویت + تکمیل فرم درخواست عضویت + تعهد، همکاری و تلاش در جهت تحقق اهداف جمعیت مهرپویان
  اهداف جمعیت عبارت اند از:
  • آموزش و توانمندسازی خانواده‌های حاشیه‌نشین شهری و روستایی
  • ارتقاء مهارت‌های زندگی و قابلیت‌های زنان و کودکان
  • تقویت و ترویج فعالیت‌های داوطلبانه و خیرخواهانه مشارکتی
  • آموزش و سازماندهی فعالین اجتماعی، مروجین و تسهیل‌گران
  • برگزاری سمینار و کارگاه‌های آموزشی وتهیه و انتشار محتوای آموزشی در رابطه با اهداف جمعیت