برگزاری سلسه وبینارها و کارگاههای آموزشی توانمندسازی و دانش افزایی سازمانهای مردم نهاد

جمعیت مهرپویان سبز اندیشه با همکاری سازمان فرهنگی -اجتماعی – ورزشی شهرداری و سازمان ورزش و جوانان برگزار می کند - زمستان ۱۳۹۹

برگزاری سلسه وبینارها و کارگاههای آموزشی توانمندسازی و دانش افزایی سازمانهای مردم نهاد

به اشتراک بگذارید

دیگر مطالب

چاپ کتاب مجموعه روایت مهر

تهیه و توزیع پیک های آموزشی مهر

دیدگاه خود را بنویسید