تشکیل کارگروه تسهیلگری کار ، اشتغال و آموزش مهارتهای شغلی در محله ارزنان

تشکیل کارگروه تسهیلگری کار ، اشتغال و آموزش مهارتهای شغلی در محله ارزنان

به اشتراک بگذارید

دیگر مطالب

تهیه و توزیع پیک های آموزشی مهر

شهروند کیست؟

دیدگاه خود را بنویسید