تهیه و توزیع پیک های آموزشی مهر

تهیه و توزیع پیک های آموزشی مهر
تهیه و توزیع پیک های آموزشی مهر
تهیه و توزیع پیک های آموزشی مهر
تهیه و توزیع پیک های آموزشی مهر

به اشتراک بگذارید

دیگر مطالب

برگزاری سلسه وبینارها و کارگاههای آموزشی توانمندسازی و دانش افزایی سازمانهای مردم نهاد

تشکیل کارگروه تسهیلگری کار ، اشتغال و آموزش مهارتهای شغلی در محله ارزنان

دیدگاه خود را بنویسید