سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه:کارگاه خواندن و تحلیل متن

نشست  آموزشی مهرپویان سبز اندیشه با موضوع کارگاه خواندن و تحلیل متن همراه با ارائه بحث و کارگروهی با سخنرانی خانم ها شهرزاد ذوفن و فریبا هوشیار در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲  در هتل اصفهان با حضور فعال اعضا مهرپویان سبز اندیشه تشکیل گردید.

سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه:کارگاه خواندن و تحلیل متن
سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه:کارگاه خواندن و تحلیل متن

به اشتراک بگذارید

دیگر مطالب

سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه :رهبری و مشارکت

سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه:کارگاه تحلیل چگونگی دیگر دوستی

دیدگاه خود را بنویسید