سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه:کارگاه تحلیل چگونگی دیگر دوستی

نشست  آموزشی مهرپویان سبز اندیشه با موضوع کارگاه تحلیل چگونگی دیگر دوستی موثر و طرح نظریه پیتر سینگر  با ارائه آقای احسان امین جواهری در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ در هتل اصفهان با حضور فعال اعضا مهرپویان سبز اندیشه تشکیل گردید.

سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه:کارگاه تحلیل چگونگی دیگر دوستی
سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه:کارگاه تحلیل چگونگی دیگر دوستی

به اشتراک بگذارید

دیگر مطالب

سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه:کارگاه خواندن و تحلیل متن

یک روز با مهارت های فنی و حرفه ای

دیدگاه خود را بنویسید