سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ جلسه توجیهی مربیان و همیاران مهرپویان با نگاهی اجمالی به عملکرد جمعیت در سال ۱۴۰۲ و همچنین مروری بر مفهوم توان افزایی در کاهش آسیب های اجتماعی با ارائه خانم شهرزاد ذوفن برگزار گردید.

سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه

به اشتراک بگذارید

دیگر مطالب

نمایشگاه هنرهای دستی،خیاطی و دستاوردهای فرهنگی بانوان

دیدگاه خود را بنویسید