سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه :رهبری و مشارکت

نشست  آموزشی مهرپویان سبز اندیشه با موضوع رهبری و مشارکت در سازمان مردم نهاد : تعارض یا سازگاری؟ 

با سخنرانی آقای لقمان نجم الدینی در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۲ در هتل اصفهان با حضور فعال اعضا مهرپویان تشکیل گردید.

سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه :رهبری و مشارکت

به اشتراک بگذارید

دیگر مطالب

نمایشگاه دستاوردهای کودک و نوجوان

سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه:کارگاه خواندن و تحلیل متن

دیدگاه خود را بنویسید