سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه:کارگاه خواندن میان سطور

نشست  آموزشی مهرپویان سبز اندیشه با موضوع کارگاه خواندن میان سطور، چگونه داستان بخوانیم با ارائه خانم فریبا هوشیار در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲ در هتل اصفهان با حضور فعال اعضا مهرپویان سبز اندیشه تشکیل گردید.

سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه:کارگاه خواندن میان سطور

به اشتراک بگذارید

دیگر مطالب

یک روز با مهارت های فنی و حرفه ای

کارگاه مشارکتی بازخورد و نیازسنجی

دیدگاه خود را بنویسید