کارگاه مشارکتی بازخورد و نیازسنجی

کارگاه مشارکتی بازخورد و نیازسنجی از مربیان ، تسهیلگران و همکاران مهرپویان در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲ در هتل اصفهان با حضور فعال اعضا مهرپویان سبز اندیشه تشکیل گردید.

کارگاه مشارکتی بازخورد و نیازسنجی
کارگاه مشارکتی بازخورد و نیازسنجی

به اشتراک بگذارید

دیگر مطالب

سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه:کارگاه خواندن میان سطور

روایت جمعیت مهرپویان سبز اندیشه در رادیو افرا

دیدگاه خود را بنویسید