یک روز با مهارت های فنی و حرفه ای

مرکز آموزش فنی و حرفه ای زینبیه با همکاری جمعیت مهرپویان سبز اندیشه یک روز با مهارت های فنی و حرفه ای  در روز ۸ آبان در مرکز مهرپویان برگزار کردند.

اجرای آموزش های کوتاه مدت (ورکشاپ)

رشته های صنایع دستی ، صنایع غذایی، صنایع پوشاک، کشاورزی و فرهنگ و هنر

یک روز با مهارت های فنی و حرفه ای
یک روز با مهارت های فنی و حرفه ای

به اشتراک بگذارید

دیگر مطالب

سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه:کارگاه تحلیل چگونگی دیگر دوستی

سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه:کارگاه خواندن میان سطور

دیدگاه خود را بنویسید