توسعه و نوسازی کتابخانه مرکز مهرپویان سبز اندیشه، تیر ماه ۱۴۰۰

جمعه گرم و ماسک دار هجدهم تیر ۱۴۰۰ برای کتابخانه انجمن مهرپویان سبز اندیشه با جابجایی و رفتن به یک خونه ی جدید همراه بود.

اطاق قبلی از کتاب خالی شد و حالا کتابها در مکان جدید در طبقات کتابخانه چیده شده اند و چشم انتظار کودکان و مادرانی هستند که مدام سراغ بازگشایی مرکز را میگرفتند .
امیدواریم با ساماندهی کتابخانه و کاستی گرفتن همه گیری کرونا، دوباره و بانشاط تر از گذشته، این بخش از انجمن به فعالیت و پویایی خود ادامه دهد.

به اشتراک بگذارید

دیگر مطالب

ضرورت مدیریت دانش در سازمان‌های جامعه مدنی

تعمیرات مرکز مهرپویان، ارزنان – تابستان ۱۴۰۰

دیدگاه خود را بنویسید