جلسه یادگیری روش علمی حل مشکل و صندلی داغ

نشست آموزشی مهرپویان با ۲ بخش برگزار گردید. بخش اول  یادگیری روش علمی حل مشکل با ارائه خانم بهشید بهدادفر و در بخش دوم گفتگو و صندلی داغ با خانم فخری تگریان در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ در هتل اصفهان برگزار گردید.

جلسه یادگیری روش علمی حل مشکل و صندلی داغ
جلسه یادگیری روش علمی حل مشکل و صندلی داغ
جلسه یادگیری روش علمی حل مشکل و صندلی داغ

به اشتراک بگذارید

دیگر مطالب

نشست رونمایی از کتاب هزارتوی کار خانگی

دیدگاه خود را بنویسید