ثبت سامانه کتابداری ثنا جمعیت مهرپویان سبز اندیشه

خشنودیم که اعلام کنیم با همت و زحمت فراوان تسهیلگران گروه کتاب خوانی جمعیت مهرپویان سبز اندیشه به مدت هشت ماه، سامانه دیجیتال کتابخانه جمعیت راه اندازی شد. از این پس امانت دهی و ثبت نام با استفاده از سامانه کتابداری ثنا انجام خواهد شد و اعضاء می‌توانند کتاب مورد علاقه خود را در آدرس سامانه کتابخانه مهرپویان، “mpa.iranlibs.ir ” جستجو کنند. با سپاس فراوان از تیم تسهیل گران کتابخانه مهرپویان براي زحمات بی وقفه آنها در دیجیتال سازی سامانه کتابداری کتابخانه 

ثبت سامانه کتابداری ثنا جمعیت مهرپویان سبز اندیشه

به اشتراک بگذارید

دیگر مطالب

کارگاه آموزشی-مشارکتی یک روزه

دیدگاه خود را بنویسید