سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه: تسهیلگر آموزشی کیست؟

کارگاه آموزشی با موضوع تسهیلگر آموزشی کیست؟ تسهیلگری آموزشی چیست؟ با ارائه خانم فریبا هوشیار در تاریخ سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ برگزار گردید.

به اشتراک بگذارید

دیگر مطالب

سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه: بررسی مفاهیم ضروری جهت فعالیت در سمن ها

کارگاه آموزشی-مشارکتی یک روزه

دیدگاه خود را بنویسید