کارگاه آموزشی-مشارکتی یک روزه

کارگاه آموزشی-مشارکتی یک روزه تحت عنوان    “ما چگونه یک تیم پویا و خلاق در یک نهاد مدنی خلق کنیم؟” و        “آشنایی با اصول و روشهای تسهیلگری در جامعه محلی” در روز پنجشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۳ برگزار شد. در این کارگاه، همچنین به بررسی و گفتگو پیرامون تجارب و چگونگی شکل گیری گروه های خودیار محلی زنان پرداخته شد.

تسهیلگر این کارگاه آموزشی جناب آقای کاظم متولی، تسهیلگر آموزشی و توسعه محلی و فعال اجتماعی بودند. ایشان علاوه بر برگزاری کارگاه، از مرکز فعالیت جمعیت مهرپویان سبز اندیشه، واقع در محله ارزنان بازدید نموده و پس از آن نشستی با هیئت مدیره و تبادل تجارب و اندیشه ها پرداختند.  

به اشتراک بگذارید

دیگر مطالب

سلسله نشست های آموزشی مهرپویان سبز اندیشه: تسهیلگر آموزشی کیست؟

ثبت سامانه کتابداری ثنا جمعیت مهرپویان سبز اندیشه

دیدگاه خود را بنویسید